Project Description

Αποτελεσματικότητα Χρόνοι Επαφής
Βακτηριοκτόνος ( ΕΝ 14561) 5 λεπτά
Μυκοβακτηριοκτόνος ( ΕΝ 14563 / ΕΝ 14348) 5 λεπτά
Μυκητοκτόνος ( ΕΝ 14562) 5 λεπτά
Σποριοκτόνος ( ΕΝ 14347 / ΕΝ 13704, προσαρμοσμένη μέθοδος) 5 λεπτά
Ιοκτόνος ( ΕΝ 14476) 5 λεπτά

gigasept® PAA

Υψηλού επιπέδου απολυμαντικό για ιατρικά εργαλεία.

  • Έτοιμο προς χρήση
  • Χωρίς αλδεΰδες
  • Αποτελεσματικό ενάντια σε βακτήρια, μύκητες, ιούς, σπόρια
  • Δεν χρειάζεται ενεργοποίηση
  • Medical Device CE

Περιοχές εφαρμογής:

Εμβάπτιση, ή απολύμανση σε ημιαυτόματα πλυντήρια των ήδη καθαρισμένων θερμοευαίσθητων ιατρικών βοηθημάτων όπως οπτικές ίνες, ενδοσκόπια και οφθαλμολογικός εξοπλισμός.

Μικροβιολογική αποτελεσματικότητα:

Το Gigasept® PAA είναι αποτελεσματικό κατά:

Βακτηρίων, μυκήτων, ιών, σπόρια

Δοσολογία και τρόπος χρήσης:

Το gigasept® PAA ενεργεί άμεσα και παραμένει σταθερό για 7 ημέρες ή 50 κύκλους. Η συγκέντρωση του PAA στο διάλυμα μπορεί να ελεγχθεί με χρήση δοκιμαστικών ταινιών gigasept® PAA. Διαφορετικά, τηρείτε τις συγκεκριμένες για εσάς συνθήκες χρήσης, τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες και κανονισμούς. Να διασφαλίζετε πάντα την πραγματοποίηση της πρόπλυσης του ενδοσκοπίου και την πλήρη διάβρεξη των επιφανειών. Να εμβαπτίζετε τα κοίλα αντικείμενα με τρόπο ώστε ο αέρας να απομακρύνεται τελείως από τον αυλό. Αφού παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος επαφής, εκπλύνετε προσεκτικά με αποστειρωμένο ή φιλτραρισμένο νερό πριν από την εκ νέου χρήση. Τηρείτε τον συνιστώμενο χρόνο επαφής. Το gigasept® PAA μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ημιαυτόματα πλυντήρια ενδοσκοπίων που είναι συμβατά με υπεροξεϊκό οξύ. Ελέγχετε τη συμβατότητα με το υπεροξεϊκό οξύ. Μην αραιώνετε το gigasept® PAA.

Σύνθεση:

100 g gigasept® PAA περιέχουν: 0,1 g υπεροξεϊκό οξύ

Μορφή:

Έτοιμο προς χρήση υγρό

Συσκευασία:

5lt

ΠΡΟΣΟΧΗ: H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Διαβάστε το MSDS πριν από τη χρήση.

Φύλαξη και απόρριψη: Να φυλάσσετε και να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο μέρος. Μη διατηρείτε σφραγισμένο τον περιέκτη. Απορρίπτετε τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με

τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.