Project Description

gigasept® instru AF

Απολύμανση και καθαρισμός χειρουργικών εργαλείων και οργάνων στις κλινικές και την γενική πρακτική.

  • Πολύ καλό καθαριστικό αποτέλεσμα
  • Αποτελεσματικότητα ευρέος φάσματος
  • Κατάλληλο και για καθαρισμό με υπερήχους
  • Ευχάριστη μυρωδιά
  • Χωρίς αλδεΰδες
  • Medical Device CE

Περιοχές εφαρμογής:

Ταυτόχρονη απολύμανση και καθαρισμός θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων εργαλείων όλων των ειδών (εξαιρούνται τα εύκαμπτα ενδοσκόπια). Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση και σε συσκευές καθαρισμού με υπερήχους

Μικροβιολογική αποτελεσματικότητα:

Δοσολογία και τρόπος χρήσης:

Προσθέστε το σε κρύο νερό σύμφωνα με τις συγκεντρώσεις που δίδονται παραπάνω. Για παράδειγμα, για να λάβετε ένα λίτρο3 % διαλύματος εργασίας, προσθέστε 30 ml πυκνού προϊόντος σε 970 ml νερού. Να εμβαπτίζετε τα κοίλα αντικείμενα με τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας να διαφεύγει πλήρως από την κοιλότητα. Εξασφαλίστε ότι όλες οι επιφάνειες είναι καλυμμένες με το διάλυμα. Εκπλύνετε με νερό όταν παρέλθει ο συνιστώμενος χρόνος επαφής. Μετά την δημιουργία του, το διάλυμα θα παραμείνει αποτελεσματικό επί επτά ημέρες. Σε περιπτώσεις έντονης ρυπαρότητας, συστήνεται η ενωρίτερη αντικατάσταση του διαλύματος. Μην υπερβαίνετε τους συνιστώμενους χρόνους επαφής και τις συγκεντρώσεις. Δεν είναι κατάλληλο για την τελική απολύμανση κρίσιμων και μερικώς κρίσιμων ιατρικών συσκευών.

Σύνθεση:

100 g του δραστικού διαλύματος περιέχουν δραστικά συστατικά: 14 g cocospropylene-diamine-guanidine diacetate, 35 g phenoxypropanol, 2.5 g benzalkonium chloride. Άλλες ουσίες (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ): 5 – 15 % μη-ιονικά τασιε-νεργά, διαλύτες, ρυθμιστές. Άλλα συστατικά: pH, N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη, αντι-διαβρωτικοί παράγοντες, χρωστικές και αρώματα.

Μορφή:

Πυκνό υγρό

Συσκευασία:

2lt

5lt

Αποτελεσματικότητα Συγκέντρωση (%) Χρόνος Επαφής
Δοκιμασμένο σύμφωνα με τις νέες μεθόδους δοκιμής της Γερμανικής
Εταιρείας για την Υγιεινή και την Μικροβιολογία (DGHM):
Βακτηριοκτόνο, Ζυμομυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο
3%
ή 2%
ή 1,5%
15 λεπτά
30λεπτά
60 λεπτά
Κατά ιών με πρωτεινικό περίβλημα*
(περιλαμβ. HIV, HBV και HCV
0,5% 5 λεπτά
Αδενοιός 4% 60 λεπτά
Πρότυπα της ΕΕ
Βακτηριοκτόνο (ΕΝ 13727/prEN 14531),
Μυκητοκτόνο (ΕΝ 13624/prEN 14562),
Φυματιοκτόνο (prEN 14348/prEn 14563)
3%
ή 2%
ή 1,5%
15 λεπτά
30λεπτά
60 λεπτά
  • *Όπως καθορίζεται από την κατευθυντήρια γραμμή του Ινστιτούτου Robert Koch Institute –

    German Federal Health Gazette 08/2008).

ΚΊΝΔΥΝΟΣ: H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H314

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση λόγω κατάποσης. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P260 Μην αναπνέετε ατμούς.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. P301+P310+P330

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/ στο ντους. P305+P351+P338+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Να προστατεύεται από

ψύξη, ψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία. Διατηρείται στο αρχικό δοχείο και σε θερμοκρασία δωματίου.